سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شــعـــرکـــده

آیینه

 

                            

                                                           در سجده هنوز با تو سرسنگینیم

                                                           دلبسته ی این زندگی رنگینیم

                                                           دیوار وضوخانه پر از آیینه است

                                                         این است که در نماز هم خودبینیم